Al Khawarizmi Biografi

Kumpulan soal revisi terbaru.

Al Khawarizmi Biografi. Al Khwarizmi was a nineteenth century eminent and multi-faceted Persian mathematician geographer and astronomer. Beliau dilahirkan di Bukhara hidup di Khawarizm Usbekistan pada tahun 194 H 780 M dan meninngal tahun 266 H 850 M di Baghdad.

Pin On 3զடiɑ Ioղئ
Pin On 3զடiɑ Ioղئ from id.pinterest.com

Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Al-Khati lived and worked in Baghdad and nearby and wrote Ain al-Sana wa awn al-Sunâ The essentials of the Art and the Help for the Artisans. Pada video kali ini kita akan menyaksikan salah satu biografi Ilmuwan Hebat dalam bidang matematika yaitu Al KhawarizmiDi harapka.

Beliau dilahirkan di Bukhara hidup di Khawarizm Usbekistan pada tahun 194 H 780 M dan meninngal tahun 266 H 850 M di Baghdad.

Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. He also wrote a book which taught the Western world about Hindu numerals and how to use them. Nama asli dari al khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa Al khawarizmi. Al-Khwārizmī in full Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī born c.